REVIEWS AND POLEMICS
AGNIESZKA SAPA: HANDEL ROLNO-ŻYWNOŚCIOWY REGIONALNYCH UGRUPOWAŃ INTEGRACYJNYCH. PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE (AGRI-FOOD TRADE OF REGIONAL INTEGRATION GROUPINGS. SMILARITIES AND DIFFERENCES)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Gdański
Acceptance date: 2015-12-03
Publication date: 2015-12-03
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;345(4):135–140