CHRONICLE
7TH INTERNATIONAL CONFERENCE “ECONOMIC CHALLENGES IN ENLARGED EUROPE “
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa
Acceptance date: 2015-12-03
Publication date: 2015-12-03
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;345(4):141–147