KRONIKA
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE “ECONOMIC CHALLENGES IN ENLARGED EUROPE “ (7. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: WYZWANIA EKONOMICZNE W ROZSZERZONEJ EUROPIE)
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa
Data akceptacji: 03-12-2015
Data publikacji: 03-12-2015
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;345(4):141–147
 
SŁOWA KLUCZOWE