Archiwum
1/2016 vol. 346
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

REGULACJE ŚRODOWISKOWE I INNOWACJE A KONKURENCYJNOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):3–21
 
PRACA ORYGINALNA
 

SUSZE A SYTUACJA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):42–56
 
PRACA ORYGINALNA
 

WARTOŚĆ PRODUKCJI A NAKŁADY I KOSZTY ENERGII W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):80–96
 
PRACA ORYGINALNA
 

TRENDY W RESTRUKTURYZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH W BUŁGARII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):97–118
 
PRACA ORYGINALNA
 

DOBRA PUBLICZNE W ROLNICTWIE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):144–154
 
PRACA ORYGINALNA
 

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN A ZMIANY W ŚRODOWISKU NATURALNYM I ICH WPŁYW NA ZDROWIE CZŁOWIEKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):155–166
 
RECENZJE - POLEMIKI
 

NATALIA PAWLICH I OLGA KARAJOMA: ZARZĄDZANIE KRAJOBRAZAMI NA OBSZARACH PRZYRODY CHRONIONEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):183–187
 
KRONIKA
 

RAPORT Z KONFERENCJI: SYSTEMS ANALYSIS 2015 (ANALIZA SYSTEMOWA 2015)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):188–192