PRACA ORYGINALNA
TRENDY W RESTRUKTURYZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH W BUŁGARII
 
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Agricultural Economics Sofia
Data akceptacji: 04-03-2016
Data publikacji: 04-03-2016
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):97–118
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kwestia restrukturyzacji jest niezwykle złożona, ponieważ jej znaczną część stanowi restrukturyzacja organizacyjno-ekonomiczna rolnictwa. Wyjściowe zmiany w gospodarstwach rolnych są bardzo istotne. Realizacja polityki europejskiej, przeznaczonej dla rolnictwa na wyższym poziomie gospodarczym, technologicznym i rynkowym niż rolnictwo w Bułgarii, powoduje pewne zmiany pozytywne, ale również i liczne problemy. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie o wpływ zmian strukturalnych w gospodarstwach rolnych na ich sytuację ekonomiczną.