PRACA ORYGINALNA
UWARUNKOWANIA EKONOMICZNO-PRAWNE I OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI W BIOGAZOWNIE ROLNICZE W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
2
Politechnika Warszawska
3
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa
Data publikacji: 04-03-2016
Data akceptacji: 04-03-2016
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):119–143
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule przeanalizowano opłacalność biogazowni rolniczych, które mogą być uruchamiane w polskich gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą. Ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne, kluczową – z perspektywy rolników – jest kwestia mechanizmu wsparcia finansowego. Analizę efektywności inwestycji przeprowadzono przy założeniu trzech wariantów mocy jednostki kogeneracyjnej zainstalowanej w biogazowni. Dodatkowo rozpatrzono dwa scenariusze wsparcia finansowego odnoszące się do starego „systemu zielonych certyfikatów” oraz nowego mechanizmu wynikającego z „Ustawy o odnawialnych źródłach energii”. Nowy mechanizm, który powinien obowiązywać od 2016 r., zakłada wsparcie odnawialnych źródeł energii poprzez ceny gwarantowane (najmniejsze instalacje) oraz system akcji i gwarancje odkupu energii (większe instalacje). Wyniki analiz wskazują na silną zależność efektów finansowych od mechanizmu wsparcia. Przy przyjętych założeniach można stwierdzić, że inwestycje w biogazownie rolnicze na obecnym etapie rozwoju rynku charakteryzują się w zasadzie brakiem opłacalności.
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600