Autor Edward Majewski
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLNICTWO NA PERYFERIACH – KRÓLESTWO BHUTANU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;372(3):108–123
 
PRACA ORYGINALNA
 

SCENARIUSZE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ PO 2020 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;354(1):9–38
 
PRACA ORYGINALNA
 

MIEJSCE I ROLA ROLNICTWA W PRODUKCJI ENERGII ODNAWIALNEJ W POLSCE I UE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):50–74
 
PRACA ORYGINALNA
 

IMPACT OF THE CAP “NEW GREENING” ON ECONOMIC RESULTS OF THE POLISH FARMS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341 (Suplement)(4):105–121
 
PRACA ORYGINALNA
 

FUNDUSZE UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH JAKO FORMA OGRANICZANIA RYZYKA W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;339(2):127–144
 
PRACA ORYGINALNA
 

„NOWE ZAZIELENIENIE” WPR I JEGO WPŁYW NA WYNIKI EKONOMICZNE POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;338(1):39–56
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW ZAZIELENIENIA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ROŚLINNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;331(2):66–80