PRACA ORYGINALNA
„NOWE ZAZIELENIENIE” WPR I JEGO WPŁYW NA WYNIKI EKONOMICZNE POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Data akceptacji: 17-03-2014
Data publikacji: 17-03-2014
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;338(1):39–56
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Po długiej dyskusji między organami politycznymi UE została podjęta ostateczna decyzja o kształcie WPR w kolejnym okresie programowania. Początkowe założenia Komisji Europejskiej w zakresie efektów wprowadzanej reformy WPR były bardzo ambitne, ale w trakcie procesu legislacyjnego wymagania formułowane w stosunku do rolników stopniowo łagodzono. W artykule przedstawiono wyniki analizy wpływu reformy WPR na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych w perspektywie roku 2019 w oparciu o najnowszą propozycję, ze szczególnym naciskiem na zazielenienie płatności bezpośrednich. Autorzy zaproponowali oryginalną typologię gospodarstw rolnych na podstawie danych pochodzących z 10890 gospodarstw z próby FADN z 2011 roku. Do oszacowania potencjalnych skutków reformy dla 218 rodzajów polskich gospodarstw rolnych wykorzystano metodę optymalizacyjną opartą o metodę Pozytywnego Programowania Matematycznego. Wyniki zagregowano do poziomu kraju. Wskazują one, że większość polskich gospodarstw jest dostosowana do nowych wymogów. Dostosowania pozostałych gospodarstw nieznacznie wpłyną na średni dochód uzyskiwany w polskim sektorze gospodarstw rolnych.