PRACA ORYGINALNA
WPŁYW ZAZIELENIENIA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ROŚLINNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Data akceptacji: 20-06-2012
Data publikacji: 20-06-2012
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;331(2):66–80
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki oszacowania skutków wdrożenia scenariusza zazielenienia Wspólnej Polityki Rolnej, proponowanego jako jeden z kierunków reformy WPR po 2013 roku. Analizie poddano kilka wariantów scenariusza zazielenienia. Do obliczeń przeprowadzonych dla wybranych typów gospodarstw roślinnych z próby FADN zastosowano liniowy model optymalizacyjny gospodarstwa rolniczego. Typy gospodarstw zdefiniowano według stopnia uproszczenia struktury upraw określonej za pomocą wskaźnika koncentracji upraw CCR. Zazielenienie WPR spowoduje zmiany w strukturze produkcji szczególnie w gospodarstwach z silnie uproszczoną strukturą upraw. Dywersyfikacja upraw oraz wymóg przeznaczenia 7% gruntów na powierzchnię ekologiczną skutkuje pogorszeniem dochodów rolniczych w porównaniu do scenariusza zakładającego kontynuację obecnej polityki rolnej.