Artykuły autora Stefania Czekaj
 
PRACA ORYGINALNA

ZMIANY KLIMATYCZNE ORAZ INSTYTUCJONALNE A PRZEWIDYWANE WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):72–97
PRACA ORYGINALNA

IMPACT OF THE CAP “NEW GREENING” ON ECONOMIC RESULTS OF THE POLISH FARMS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341 (Suplement)(4):105–121
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600