Artykuły autora Piotr Sulewski
 
PRACA ORYGINALNA

MIEJSCE I ROLA ROLNICTWA W PRODUKCJI ENERGII ODNAWIALNEJ W POLSCE I UE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2017;350(1):50–74
PRACA ORYGINALNA

ZMIANY KLIMATYCZNE ORAZ INSTYTUCJONALNE A PRZEWIDYWANE WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2015;342(1):72–97
PRACA ORYGINALNA

FUNDUSZE UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH JAKO FORMA OGRANICZANIA RYZYKA W ROLNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2014;339(2):127–144
PRACA ORYGINALNA

ZASTOSOWANIE TEORII PORTFELA I MODELU WYCENY AKTYWÓW KAPITAŁOWYCH DO OCENY RYZYKA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2012;333(4):15–35
PRACA ORYGINALNA

UBEZPIECZENIA PRODUKCJI ROLNICZEJ – ANALIZA Z ZASTOSOWANIEM MODELU OPARTEGO NA ŚREDNIEJ I WARIANCJI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2011;328(3):59–77
PRACA ORYGINALNA

GOSPODARSTWA NISKOTOWAROWE A PARYTET DOCHODOWY I EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2011;327(2):41–58
PRACA ORYGINALNA

ZRÓŻNICOWANIE SYTUACJI EKONOMICZNEJ I SZANS ROZWOJOWYCH GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2010;322(1):58–74
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600