Autor Piotr Sulewski
 
PRACA ORYGINALNA
 

MIEJSCE I ROLA ROLNICTWA W PRODUKCJI ENERGII ODNAWIALNEJ W POLSCE I UE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):50–74
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZMIANY KLIMATYCZNE ORAZ INSTYTUCJONALNE A PRZEWIDYWANE WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):72–97
 
PRACA ORYGINALNA
 

AWERSJA RYZYKA A DOCHODOWOŚĆ CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH – UJĘCIE TEORETYCZNE I EMPIRYCZNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341(4):87–105
 
PRACA ORYGINALNA
 

FUNDUSZE UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH JAKO FORMA OGRANICZANIA RYZYKA W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;339(2):127–144
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZASTOSOWANIE TEORII PORTFELA I MODELU WYCENY AKTYWÓW KAPITAŁOWYCH DO OCENY RYZYKA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;333(4):15–35
 
PRACA ORYGINALNA
 

UBEZPIECZENIA PRODUKCJI ROLNICZEJ – ANALIZA Z ZASTOSOWANIEM MODELU OPARTEGO NA ŚREDNIEJ I WARIANCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;328(3):59–77
 
PRACA ORYGINALNA
 

GOSPODARSTWA NISKOTOWAROWE A PARYTET DOCHODOWY I EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;327(2):41–58
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZRÓŻNICOWANIE SYTUACJI EKONOMICZNEJ I SZANS ROZWOJOWYCH GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;322(1):58–74