PRACA ORYGINALNA
FUNDUSZE UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH JAKO FORMA OGRANICZANIA RYZYKA W ROLNICTWIE
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
2
Wageningen University Holandia
Data akceptacji: 16-06-2014
Data publikacji: 16-06-2014
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;339(2):127–144
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy podjęta została problematyka ubezpieczeń produkcji rolniczej z wykorzystaniem funduszy wzajemnych. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w kontekście reform wspólnej polityki rolnej, co wynika z faktu ustanowienia nowych instrumentów wsparcia ograniczania ryzyka w rolnictwie poprzez wykorzystanie funduszy wzajemnych. Bazując na ustawodawstwie krajowym i unijnym dokonano oceny uwarunkowań prawnych funkcjonowania tej formy ubezpieczeń na tle uregulowań w zakresie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Wykazano, iż pomimo podobieństw nie są formy tożsame. W drugiej części pracy, za zasadzie studiów przypadku, analizie poddano zasady funkcjonowania i znaczenie wybranych funduszy wzajemnych w Holandii. Z przeprowadzonego przeglądu historii uwzględnionych w analizie funduszy wynika, iż podstawowym czynnikiem sprzyjającym ich powstawaniu był brak możliwości ubezpieczenia określonych czynników ryzyka produkcji rolniczej w innych towarzystwach ubezpieczeniowych.