PRACA ORYGINALNA
OKREŚLANIE ZAKRESU GEOGRAFICZNEGO RYNKU NA PRZYKŁADZIE SEKTORA KOMPLEKSOWYCH NAWOZÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
2
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
Data publikacji: 16-06-2014
Data akceptacji: 16-06-2014
 
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2014;339(2):59–78
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule przyjęto dwa cele. Pierwszym celem było przetestowanie zaproponowanej przez Pietrzaka metody w praktycznej ocenie zakresu geograficznego sektora agrobiznesu na przykładzie rynku kompleksowych nawozów wieloskładnikowych. Drugim celem była weryfikacja adekwatności krajowego szczebla analizy tego sektora do jego rzeczywistych uwarunkowań ekonomiczno-przestrzennych. Wszechstronna analiza obejmująca ocenę czynników popytowych, podażowych i polityczno-prawnych zoperacjonalizowana poprzez porównywanie parami, ważenie i ocenę punktową poszczególnych czynników wykazała, że właściwym poziomem odniesienia w analizach sektora kompleksowych nawozów wieloskładnikowych oraz decyzjach bazujących na tych analizach jest poziom semi-globalny tj. regionalny ponadnarodowy.
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600