PRACA ORYGINALNA
BADANIE POWIĄZAŃ POMIĘDZY WSPÓLNĄ POLITYKĄ ROLNĄ A BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCIOWYM W REGIONIE ŚRÓDZIEMNOMORSKIM
 
Więcej
Ukryj
1
International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM), Mediterranean Agronomic Institute of Bari
2
Faculty of Agriculture, University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
3
Poznan University of Life Sciences
Data publikacji: 16-06-2014
Data akceptacji: 16-06-2014
 
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2014;339(2):79–103
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wspólna polityka rolna (WPR) pozostaje centralną składową polityki wewnętrznej Unii Europejskiej (UE). Niemniej WPR od dawna jest krytykowana za jej szkodliwe skutki dla rozwoju krajowego rolnictwa. W niniejszym dokumencie podjęto próbę zbadania powiązań pomiędzy WPR a bezpieczeństwem żywnościowym ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo żywnościowe krajów w południowej i wschodniej części regionu śródziemnomorskiego. Pomimo że bezpieczeństwo żywnościowe UE w perspektywie krótkoterminowej nie jest zagrożone, rzeczywiste wyzwanie w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego dotyka osoby ubogie i drobnych producentów w krajach rozwijających się, w tym krajach śródziemnomorskich. WPR powinna stawić czoła temu wyzwaniu, promując otwarty i stabilny system handlu produktami rolnymi. Istotnym krokiem byłoby zniesienie własnych taryf rolnych i wszystkich dotacji, które nie są w sposób wystarczający nakierowane na jasno zdefiniowane dobra publiczne. Działaniu temu powinno towarzyszyć dodatkowe wsparcie na rzecz wzmocnienia wydajności rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego w krajach rozwijających się.
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600