PRACA ORYGINALNA
METODYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY RACHUNKU DOCHODU PARYTETOWEGO W POLSKIM ROLNICTWIE
Adam Wąs 1  
,  
Piotr Sulewski 1  
,  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Adam Wąs   

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Data publikacji: 25-06-2019
Data nadesłania: 04-03-2019
Data ostatniej rewizji: 26-04-2019
Data akceptacji: 07-06-2019
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;359(2):3–27
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Problematyka dochodów rolników stanowi jedno z częściej dyskutowanych zagadnień ekonomiki rolnictwa. Szczególne zainteresowanie koncentruje się na problemie tzw. dochodu parytetowego. W opracowaniu dokonano oceny wysokości dochodu rolników z pracy na tle przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w Polsce. Analizą objęto gospodarstwa indywidualne znajdujące się w polu obserwacji Polskiego FADN. Wykorzystano kategorie dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego oraz oszacowany dochód z pracy własnej. Dochody rolników z próby FADN zestawiono z przeciętnym wynagrodzeniem netto według GUS. Analiza, obejmująca lata 2006-2017, wykazała istnienie wyraźnej i pogłębiającej się różnicy pomiędzy przeciętnym dochodem z pracy w gospodarstwie (obliczonym po uwzględnieniu alternatywnych kosztów ziemi i kapitału) a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Jednocześnie zaobserwowano znaczące różnice w poziomie dochodu rolniczego w przeliczeniu na jednostkę pracy własnej w zależności od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Jedynie gospodarstwa duże, średnio duże i bardzo duże zapewniały wynagrodzenie pracy na poziomie wyższym niż przeciętnie w gospodarce. Istniejące różnice w poziomie dochodu korespondują z poziomem wydajności pracy, co sugeruje, że jednym ze sposobów ograniczenia problemu dochodowego w polskim rolnictwie są zmiany strukturalne prowadzące do wzrostu przeciętnej wielkości ekonomicznej gospodarstw.
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600