PRACA ORYGINALNA
ZMIANY SYTUACJI DOCHODOWEJ GOSPODARSTW ROLNYCH Z POLA OBSERWACJI POLSKIEGO FADN W LATACH 2004-2018
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
 
 
Data nadesłania: 02-10-2020
 
 
Data ostatniej recenzji: 02-11-2020
 
 
Data akceptacji: 04-11-2020
 
 
Data publikacji: 22-12-2020
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):108-134
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Dochody rolników i ich rodzin są podstawą konsumpcji, oszczędności i inwestycji. Jednak poza ich poziomem i odpowiednimi relacjami do dochodów ludności rolniczej ważna jest także ich stabilność. Ta właśnie teza jest główną osią analizy kształtowania się sytuacji dochodowej polskich rolników uczestniczących w sieci FADN w latach 2004-2018. Jej udokumentowanie jest zarazem głównym celem artykułu. By uczynić to w odpowiedniej perspektywie teoretycznej, w początkowej części artykułu przedstawiono schematy ich obliczania oraz ich determinanty, a także kwestie związane z mierzeniem ryzyka dochodowego i czynniki na nie wpływające. Zastosowano tu podejście statyczne oraz dynamiczne. W drugiej, na wskroś empirycznej i retrospektywnej części artykułu skoncentrowano się na zależnościach między dochodami a wsparciem budżetowym, wielkością ekonomiczną, typem produkcyjnym i położeniem gospodarstw w przestrzeni. Dodatkowo pokazano znaczenie dochodów pozarolniczych, aczkolwiek informacje na ten temat w FADN nie są zbyt bogate. Jako ujęcie wstępne problemu należy też potraktować identyfikację strategii ryzyko–dochody.
Journals System - logo
Scroll to top