PRACA ORYGINALNA
ZMIANY KLIMATYCZNE ORAZ INSTYTUCJONALNE A PRZEWIDYWANE WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Data publikacji: 27-03-2015
Data akceptacji: 27-03-2015
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):72–97
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Z powodu zmiany klimatu, liberalizacji międzynarodowego handlu produktami rolnymi oraz zmiany w systemie wsparcia dla gospodarstw rolnych wzrasta znaczenie problemu ryzyka w europejskim i polskim rolnictwie. Można się spodziewać, że w wyniku zmiany warunków rynkowych i produkcji znacznie zwiększy się zmienność dochodów. Skala zmian będzie zależeć od wsparcia finansowego kierowanego do sektora rolnictwa i reakcji rolników. Badania pokazują, że w przypadku Polski najbardziej prawdopodobny scenariusz doprowadzi do raczej umiarkowanego pogorszenia wyników finansowych gospodarstw mierzonych w warunkach ryzyka. Skrajne pogorszenie będzie miało miejsce w przypadku scenariusza liberalnego, zakładającego eliminację wsparcia finansowego.
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600