Słowo kluczowe dochód rolniczy
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZMIANY KLIMATYCZNE ORAZ INSTYTUCJONALNE A PRZEWIDYWANE WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):72–97
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONKURENCYJNOŚĆ GŁÓWNYCH TYPÓW GOSPODARSTW ROLNICZYCH W NIEMCZECH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):24–39
 
PRACA ORYGINALNA
 

INTEGRACJA KRAJÓW EUROPY WSCHODNIEJ Z UNIĄ EUROPEJSKĄ: OD OŻYWIENIA DO KRYZYSU W ROLNICTWIE (CZĘŚĆ I)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;327(2):3–40