PRACA ORYGINALNA
KONKURENCYJNOŚĆ GŁÓWNYCH TYPÓW GOSPODARSTW ROLNICZYCH W NIEMCZECH
 
Więcej
Ukryj
1
Thünen-Institute für Betriebswirtschaft
Data akceptacji: 27-03-2015
Data publikacji: 27-03-2015
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):24–39
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących konkurencyjności gospodarstw rolniczych w Niemczech objętych systemem FADN w latach 2004/2005 – 2012/2013. Oceny konkurencyjności dokonano przy zastosowaniu wskaźnika konkurencyjności CI określonego stosunkiem dochodu z gospodarstwa rolnego do kosztów alternatywnych własnych czynników produkcji i kategorią dochodu z zarządzania, będącego różnicą między dochodem z gospodarstwa a kosztami alternatywnymi własnych czynników produkcji. Oceny konkurencyjności dokonano z uwzględnieniem głównych typów rolniczych gospodarstw, ich form prawnych i regionów. Wykazano, że 40-50% gospodarstw niemieckich objętych badaniem było zdolnych do rozwoju czyli były konkurencyjne. Najkorzystniej prezentowały się gospodarstwa nastawione na produkcję roślinną, następnie gospodarstwa mleczne, a najmniej korzystnie gospodarstwa trzodowe i mieszane.