PRACA ORYGINALNA
PROBLEM KAPITALIZACJI SUBSYDIÓW W ROLNICTWIE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa
Data akceptacji: 27-03-2015
Data publikacji: 27-03-2015
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):3–23
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kapitalizacja subsydiów to proces odkładania się ich w stawkach czynszów dzierżawnych, cenach ziemi uprawnej i w wartości aktywów trwałych gospodarstwa. Przykładowo, kapitalizacją płatności bezpośrednich jest więc ta część wzrostu czynszu dzierżawnego, którą spowodowało wprowadzenie tych płatności. Na ogół ocenia się ją jako zjawisko negatywne, co może być w konflikcie z poprawą konkurencyjności gospodarstw rolniczych. Kapitalizacja wsparcia jest głównym źródłem nieefektywności bezpośrednich transferów do rolnictwa, szczególnie tych mających poprawić sytuację dochodową rolników. Badania empiryczne obejmują różne poziomy kapitalizacji, jej mechanizmy, dynamiki oraz uwarunkowania. Reasumując wyniki dotychczasowych badań, należy stwierdzić, że kapitalizacja subsydiów w rolnictwie jest faktem, przy czym różnią się uwarunkowania jej źródła, charakteru, intensywność i następstw.