Słowo kluczowe czynniki produkcji
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW NIEKTÓRYCH CZYNNIKÓW PRODUKCJI NA PRODUKCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):83–90
 
PRACA ORYGINALNA
 

TEORIA CZYNNIKÓW PRODUKCJI W NAUCE EKONOMICZNO-ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):3–27
 
PRACA ORYGINALNA
 

OKREŚLANIE UDZIAŁU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW PRODUKCJI WE WZROŚCIE GLOBALNEJ PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):66–82
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEM KAPITALIZACJI SUBSYDIÓW W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):3–23
 
PRACA ORYGINALNA
 

AWERSJA RYZYKA A DOCHODOWOŚĆ CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH – UJĘCIE TEORETYCZNE I EMPIRYCZNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341(4):87–105
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZRÓŻNICOWANIE DOCHODU W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ORAZ JEGO PRZYCZYNY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;318(1):24–37