PRACA ORYGINALNA
UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNEGO UE, JAPONII, KANADY, WIETNAMU I PAŃSTW MERCOSUR
 
Więcej
Ukryj
1
Poznań University of Life Sciences
 
 
Data nadesłania: 06-11-2022
 
 
Data ostatniej recenzji: 15-12-2022
 
 
Data akceptacji: 09-03-2023
 
 
Data publikacji: 30-03-2023
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2023;374(1):42-61
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
Q1
Q12
F5
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Głównym celem pracy było zidentyfikowanie zasobowych uwarunkowań konkurencyjności sektora rolnego w UE, Japonii, Kanadzie, Wietnamie i państwach Mercosur. Dokonano analizy zasobów czynników wytwórczych i relacji między nimi oraz struktury gospodarstw rolnych w wymienionych wyżej regionach. Przeprowadzone badania dowiodły, że analizowane państwa posiadają silny potencjał konkurencyjny. Największe zasoby pracy skupia rolnictwo wietnamskie, mimo 40% odpływu w ostatnich latach osób pracujących. W rolnictwie UE zaobserwowano duże nakłady środków trwałych brutto. Natomiast rolnictwo wietnamskie charakteryzuje się największą dynamiką nakładów kapitałowych. Kanada i państwa Mercosur charakteryzują się znaczącą ilością użytków rolnych i skoncentrowaną strukturą agrarną, przez co mogą korzystać z efektów skali produkcji, a to z kolei determinuje ich konkurencyjność na arenie światowej. Odwrotna sytuacja jest w Japonii i Wietnamie, gdzie ponad 90% gospodarstw rolnych zajmuje powierzchnię o wielkości do 5 ha.
Journals System - logo
Scroll to top