Archiwum

1/2015 vol. 342
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEM KAPITALIZACJI SUBSYDIÓW W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):3-23
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONKURENCYJNOŚĆ GŁÓWNYCH TYPÓW GOSPODARSTW ROLNICZYCH W NIEMCZECH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):24-39
 
PRACA ORYGINALNA
 

SYTUACJA EKONOMICZNA I EFEKTYWNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW TRZODOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):40-54
 
PRACA ORYGINALNA
 

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI WYBRANYCH PRODUKTÓW ROLNICZYCH W PERSPEKTYWIE 2020 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):55-71
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZMIANY KLIMATYCZNE ORAZ INSTYTUCJONALNE A PRZEWIDYWANE WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):72-97
 
PRACA ORYGINALNA
 

DELIMITACJA RYNKU NA PRZYKŁADZIE SEKTORA CUKROWNICZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):119-140
 
PRACA ORYGINALNA
 

RYNEK ELEKTRONICZNY JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY RYNKU ROLNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):144-156
 
RECENZJE - POLEMIKI
 

NATALIA PAWLICHA, IRENA KICJUK: ZARZĄDZANIE KONKURENCYJNOŚCIĄ GOSPODARKI NARODOWEJ – WYMIAR REGIONALNY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):157-162
 
Journals System - logo
Scroll to top