Archiwum
2/2015 vol. 343
 
 
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW KORPORACJI HANDLOWYCH NA POLSKI RYNEK SPOŻYWCZY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;343(2):3–14
 
PRACA ORYGINALNA

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W ROZWOJU SEKTORA DROBNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;343(2):73–83
 
PRACA ORYGINALNA

FUNKCJE OBSZARÓW WIEJSKICH I ICH ROZWÓJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;343(2):84–93
 
PRACA ORYGINALNA

ROLNICTWO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PO 10 LATACH W UNII EUROPEJSKIEJ NA TLE POLSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;343(2):94–110
 
KOSZTY I DOCHODOWOŚĆ

KOSZTY JEDNOSTKOWE I DOCHODY WYBRANYCH PRODUKTÓW W 2013 ROKU – WYNIKI BADAŃ W SYSTEMIE AGROKOSZTY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;343(2):113–132
 
RECENZJE - POLEMIKI

SŁAWOMIR JUSZCZYK: AMORTYZACJA W EKONOMICE AGROBIZNESU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;343(2):139–145