PRACA ORYGINALNA
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W ROZWOJU SEKTORA DROBNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ
 
 
Więcej
Ukryj
1
Nicolaus Copernicus University
Data akceptacji: 10-05-2015
Data publikacji: 10-05-2015
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;343(2):73–83
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Uczynienie z sektora SME’s wiodącego element struktury nowoczesnej, czyli wysoce innowacyjnej, gospodarki wiejskiej jest możliwe pod kilkoma warunkami: przedsiębiorstwa zlokalizowane wsi muszą w pierwszej kolejności funkcjonować w najszerzej pojmowanym sektorze usług, usieciowić różne wymiary swojej działalności, a przede wszystkim stworzyć warunki permanentnego podnoszenia wiedzy i umiejętności swoich pracowników. Każdy z wymienionych warunków wymaga szerokiego udziału technologii informatycznych. Niestety, jak pokazują badania, w całej Europie tylko niewielka część wiejskich przedsiębiorców wydaje się to sobie dostatecznie uświadamiać . Raczej już powszechnemu ich przekonaniu o absolutnej niezbędności telefonu komórkowego i komputera podłączonego do Internetu dla funkcjonowania wiejskiej firmy, towarzyszy brak świadomości związku między innowacyjnością i wykorzystywaniem systemu edukacji on-line (e-edukacji), gwarantującego powszechny i przystępny finansowo dostęp do wiedzy zarówno samym przedsiębiorcom, jak i osobom przez nich zatrudnianym.