PRACA ORYGINALNA
SPOŁECZNO-EKONOMICZNE KORZYŚCI Z PROWADZONEJ PRZEZ ROLNIKÓW POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 
Więcej
Ukryj
1
University of Rzeszów
2
University of Information Technology and Management Rzeszów
Data akceptacji: 10-05-2015
Data publikacji: 10-05-2015
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;343(2):37–57
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena uwarunkowań opinii rolników dotyczących społeczno-ekonomicznych korzyści uzyskiwanych z prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz ich gospodarstwa rolnego, rodziny rolniczej oraz obszarów wiejskich, na terenie których te jednostki funkcjonują. Materiał empiryczny artykułu stanowią wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w latach 2011-2012, tj. wywiad z kwestionariuszem wśród 210 rolników, czyli właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą, z terenu południowo-wschodniej Polski, tj. z trzech województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Podział badanych gospodarstw rolnych na dwie grupy ze względu na uwarunkowania powyższych opinii i analiza różnic ocen korzyści między tymi grupami testem Manna-Whitneya, pozwoliła na określenie głównych determinant zapatrywań rolników na społeczno-ekonomiczne znaczenie prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej. Istotną determinantą w tym zakresie jest udział dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w strukturze źródeł utrzymania ich rodziny. Badania wykazały, że im wskaźnik tego udziału jest wyższy, tym większe znaczenie w opinii rolników mają analizowane korzyści społeczno-ekonomiczne wynikające z prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej.