PRACA ORYGINALNA
SPRAWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW ROLNYCH ODDZIAŁUJĄCYCH W RÓŻNYM ZAKRESIE NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa
Data akceptacji: 10-05-2015
Data publikacji: 10-05-2015
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;343(2):15–36
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule skoncentrowano się na kwestii produktywności i dochodowości rolnictwa towarowego. Szczególną uwagę poświęcono gospodarstwom świadczącym usługi na rzecz środowiska przyrodniczego, a mianowicie: ekologicznym, rolnośrodowiskowym, norfolskim oraz zrównoważonym. Jako grupę porównawczą przyjęto gospodarstwa zbożowe – o wysokim stopniu specjalizacji produkcji roślinnej. Badania przeprowadzono w oparciu o wyniki rachunkowości rolnej zebrane w ramach FADN dla 2012 r. Celem artykułu jest przedstawienie sprawności ekonomicznej gospodarstw rolnych oddziałujących w różnym zakresie na środowisko przyrodnicze.