Słowo kluczowe FADN
 
PRACA ORYGINALNA
 

OCENA PROCESÓW REPRODUKCJI MAJĄTKU GOSPODARSTW ROLNYCH PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ ROLNĄ (FADN)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;340(3):45–64
 
PRACA ORYGINALNA
 

GOSPODARSTWA MLECZNE W PERSPEKTYWIE LIBERALIZACJI POLITYKI ROLNEJ UE W LATACH 2014-2020

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):118–132
 
PRACA ORYGINALNA
 

WSPÓLNOTOWA TYPOLOGIA GOSPODARSTW ROLNYCH PO ZMIANIE W 2010 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):91–103
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZRÓWNOWAŻENIE INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE OBJĘTYCH FADN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):73–90
 
PRACA ORYGINALNA
 

STAN I SZANSE ROZWOJU GOSPODARSTW TOWAROWYCH UZNANYCH ZA SŁABE EKONOMICZNIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;326(1):81–104