PRACA ORYGINALNA
GOSPODARSTWA MLECZNE W PERSPEKTYWIE LIBERALIZACJI POLITYKI ROLNEJ UE W LATACH 2014-2020
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Data akceptacji: 19-03-2013
Data publikacji: 19-03-2013
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):118–132
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem opracowania jest: 1) Przedstawienie sytuacji ekonomiczno-produkcyjnej gospodarstw zajmujących się chowem krów w Polsce, na podstawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego 2010 roku; 2) Określenie możliwości rozwoju poszczególnych grup gospodarstw utrzymujących krowy mleczne, zróżnicowanych rozmiarami działalności i stopniem specjalizacji; 3) Przestawienie wyników ekonomicznych i organizacyjnych z rozwiązania optymalnego dla przeciętnego gospodarstwa rodzinnego utrzymującego krowy. Źródłami danych wykorzystywanych do realizacji przedstawionych celów są dane z Powszechnego Spisu Rolnego z roku 2010 oraz dane z polskiego FADN.