RESEARCH PAPER
GOSPODARSTWA MLECZNE W PERSPEKTYWIE LIBERALIZACJI POLITYKI ROLNEJ UE W LATACH 2014-2020
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Acceptance date: 2013-03-19
Publication date: 2013-03-19
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):118–132