RESEARCH PAPER
ASYMETRIA SPOŻYCIA I PRODUKCJI WYBRANYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W UJĘCIU PRZESTRZENNYM
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 
 
Acceptance date: 2013-03-19
 
 
Publication date: 2013-03-19
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):104-117
 
Journals System - logo
Scroll to top