RESEARCH PAPER
ASYMETRIA SPOŻYCIA I PRODUKCJI WYBRANYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W UJĘCIU PRZESTRZENNYM
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
Acceptance date: 2013-03-19
Publication date: 2013-03-19
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):104–117
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600