RESEARCH PAPER
WSPÓLNOTOWA TYPOLOGIA GOSPODARSTW ROLNYCH PO ZMIANIE W 2010 ROKU
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB Warszawa
Acceptance date: 2013-03-19
Publication date: 2013-03-19
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):91–103