Archiwum
1/2013 vol. 334
 
 
PRACA ORYGINALNA

OBRÓT ZIEMIĄ A PRZEMIANY AGRARNE W INDYWIDUALNYM ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):8–21
 
PRACA ORYGINALNA

MODEL ROZWOJU ROLNICTWA POLSKIEGO W ŚWIETLE EFEKTÓW REALIZACJI WPR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):22–41
 
PRACA ORYGINALNA

KIERUNKI I ZAKRES WSPARCIA INWESTYCJI W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH W LATACH 2014 – 2020

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):42–58
 
PRACA ORYGINALNA

BADANIE PRZYCZYNOWOŚCI W SENSIE GRANGERA NA RYNKU ZBÓŻ W POLSCE W LATACH 2007-2011

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):59–72
 
PRACA ORYGINALNA

ZRÓWNOWAŻENIE INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE OBJĘTYCH FADN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):73–90
 
PRACA ORYGINALNA

WSPÓLNOTOWA TYPOLOGIA GOSPODARSTW ROLNYCH PO ZMIANIE W 2010 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):91–103
 
PRACA ORYGINALNA

ASYMETRIA SPOŻYCIA I PRODUKCJI WYBRANYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W UJĘCIU PRZESTRZENNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):104–117
 
PRACA ORYGINALNA

GOSPODARSTWA MLECZNE W PERSPEKTYWIE LIBERALIZACJI POLITYKI ROLNEJ UE W LATACH 2014-2020

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):118–132