Archiwum

2/2013 vol. 335
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY OBIEKTYWIZACJI KRYTERIÓW DYSTRYBUCJI DOPŁAT BEZPOŚREDNICH W UE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):3-21
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW OGRODNICZYCH – STAN I KIERUNKI ROZWOJU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):38-57
 
PRACA ORYGINALNA
 

CYKLICZNOŚĆ PRODUKCJI I CEN WOŁOWINY W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):58-69
 
PRACA ORYGINALNA
 

WIELOZAWODOWOŚĆ W RODZINACH ROLNICZYCH W POLSCE. STAN I TENDENCJE ZMIAN W LATACH 2005-2010

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):71-84
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRÓBA OSZACOWANIA STOPNIA ZASPOKOJENIA POTRZEB ŻYWNOŚCIOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):85-102
 
PRACA ORYGINALNA
 

CENY OLEJU NAPĘDOWEGO A KOSZTY EKSPLOATACJI MASZYN W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):103-113
 
PRACA ORYGINALNA
 

EMISJIA AMONIAKU Z ROLNICTWA W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):114-123
 
Journals System - logo
Scroll to top