Archiwum
2/2013 vol. 335
 
 
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMY OBIEKTYWIZACJI KRYTERIÓW DYSTRYBUCJI DOPŁAT BEZPOŚREDNICH W UE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):3–21
 
PRACA ORYGINALNA

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW OGRODNICZYCH – STAN I KIERUNKI ROZWOJU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):38–57
 
PRACA ORYGINALNA

CYKLICZNOŚĆ PRODUKCJI I CEN WOŁOWINY W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):58–69
 
PRACA ORYGINALNA

WIELOZAWODOWOŚĆ W RODZINACH ROLNICZYCH W POLSCE. STAN I TENDENCJE ZMIAN W LATACH 2005-2010

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):71–84
 
PRACA ORYGINALNA

PRÓBA OSZACOWANIA STOPNIA ZASPOKOJENIA POTRZEB ŻYWNOŚCIOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):85–102
 
PRACA ORYGINALNA

CENY OLEJU NAPĘDOWEGO A KOSZTY EKSPLOATACJI MASZYN W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):103–113
 
PRACA ORYGINALNA

EMISJIA AMONIAKU Z ROLNICTWA W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):114–123