PRACA ORYGINALNA
CENY OLEJU NAPĘDOWEGO A KOSZTY EKSPLOATACJI MASZYN W ROLNICTWIE
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie
Data akceptacji: 18-06-2013
Data publikacji: 18-06-2013
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):103–113
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W latach 2000–2012 koszt oleju napędowego stanowił od ok. 22 do 29% ogółu kosztów wykonania prac w gospodarstwie modelowym. Jego udział przy wykonywaniu poszczególnych prac w produkcji roślinnej był silnie zróżnicowany i w 2000 r. wynosił od 14,6% w przypadku zbioru wykonywanego kombajnem zbożowym do 48,4% w przypadku bronowania broną pięciopolową zawieszaną na ciągniku Ursus 2812. Udział ten był tym większy im niższa była cena stosowanych maszyn, lecz wahał się w zależności od zmian cen poszczególnych środków mechanizacji rolnictwa oraz ceny oleju napędowego. Z ceną oleju napędowego silnie dodatnio skorelowane są koszty wykonania prac. Dynamika cen była w przypadku oleju napędowego silniej zaznaczona niż w przypadku produkcji towarowej rolnictwa. W porównaniu ze stanem z 2000 r. olej napędowy podrożał o 126,4%, a wskaźnik cen produkcji towarowej rolnictwa zwiększył się o 70,1%. Cena oleju napędowego w 2000 r. wyniosła w krajach OECD od 0,397 USD∙l-1 w USA do 2,003 USD∙l-1 na Słowacji, a w 2011 r. – od 1,117 USD∙l-1 w USA do 3,533 USD∙l-1 w Turcji. W Polsce w 2011 r. wyniosła ona 2,687 USD∙l-1 i w porównaniu z USA była o 164% wyższa. W latach 20002011 nastąpił wzrost cen oleju napędowego we wszystkich krajach objętych analizą porównawczą, który wyniósł od 29,35 na Słowacji do ok. 158% w Korei Płd. i USA. W Polsce olej napędowy podrożał o 93,6%. Niekorzystny, w porównaniu do większości porównywanych krajów, poziom cen oleju napędowego w Polsce jest częściowo rekompensowany możliwością zwrotu podatku akcyzowego od paliwa zużywanego do celów rolniczych.