RESEARCH PAPER
CENY OLEJU NAPĘDOWEGO A KOSZTY EKSPLOATACJI MASZYN W ROLNICTWIE
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie
 
 
Acceptance date: 2013-06-18
 
 
Publication date: 2013-06-18
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):103-113
 
Journals System - logo
Scroll to top