RESEARCH PAPER
EMISJIA AMONIAKU Z ROLNICTWA W POLSCE
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Acceptance date: 2013-06-18
Publication date: 2013-06-18
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):114–123