Archive

2/2013 vol. 335
 
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMS WITH OBJECTIFICATION OF CRITERIA OF DIRECT PAYMENTS DISTRIBUTION IN THE EU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):3-21
 
RESEARCH PAPER
 

COMPETITIVENESS OF POLISH HORTICULTURAL FARMS – CONDITION AND DEVELOPMENT TRENDS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):38-57
 
RESEARCH PAPER
 

CYCLICALITY OF BEEF PRODUCTION AND PRICES IN THE UNITED STATES

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):58-69
 
RESEARCH PAPER
 

PLURIACTIVITY IN AGRICULTURAL FAMILIES IN POLAND. STATUS QUO AND TRENDS OF CHANGES IN 2005-2010

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):71-84
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA OSZACOWANIA STOPNIA ZASPOKOJENIA POTRZEB ŻYWNOŚCIOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):85-102
 
RESEARCH PAPER
 

CENY OLEJU NAPĘDOWEGO A KOSZTY EKSPLOATACJI MASZYN W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):103-113
 
RESEARCH PAPER
 

EMISJIA AMONIAKU Z ROLNICTWA W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):114-123
 
RESEARCH PAPER
 

KOSZTY JEDNOSTKOWE I DOCHODY WYBRANYCH PRODUKTÓW W 2011 ROKU - WYNIKI BADAŃ W SYSTEMIE AGROKOSZTY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):124-143
 
Journals System - logo
Scroll to top