Archive
2/2013 vol. 335
 
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMS WITH OBJECTIFICATION OF CRITERIA OF DIRECT PAYMENTS DISTRIBUTION IN THE EU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):3–21
 
RESEARCH PAPER
 

APPLICATION OF TOPSIS METHOD TO EVALUATE THE FINAN-CIAL SITUATION OF THE FOOD INDUSTRY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):22–37
 
RESEARCH PAPER
 

COMPETITIVENESS OF POLISH HORTICULTURAL FARMS – CONDITION AND DEVELOPMENT TRENDS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):38–57
 
RESEARCH PAPER
 

CYCLICALITY OF BEEF PRODUCTION AND PRICES IN THE UNITED STATES

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):58–69
 
RESEARCH PAPER
 

PLURIACTIVITY IN AGRICULTURAL FAMILIES IN POLAND. STATUS QUO AND TRENDS OF CHANGES IN 2005-2010

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):71–84
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA OSZACOWANIA STOPNIA ZASPOKOJENIA POTRZEB ŻYWNOŚCIOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):85–102
 
RESEARCH PAPER
 

CENY OLEJU NAPĘDOWEGO A KOSZTY EKSPLOATACJI MASZYN W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):103–113
 
RESEARCH PAPER
 

EMISJIA AMONIAKU Z ROLNICTWA W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):114–123
 
RESEARCH PAPER
 

KOSZTY JEDNOSTKOWE I DOCHODY WYBRANYCH PRODUKTÓW W 2011 ROKU - WYNIKI BADAŃ W SYSTEMIE AGROKOSZTY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):124–143