Archive

3/2013 vol. 336
 
 
RESEARCH PAPER
 

MERGERS AND ACQUISITIONS IN THE WORLD AGRO-FOOD SECTOR AND FLUCTUATIONS IN ECONOMIC ACTIVITY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):3-24
 
RESEARCH PAPER
 

SUBSIDIES VS. ECONOMIC AND FINANCIAL EFFECTIVENESS OF FARMS BELONGING TO NATURAL PERSONS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):25-43
 
RESEARCH PAPER
 

FACTORS AFFECTING CHANGES IN THE PRICES AND FARMERS’ INCOMES IN PIG MARKET IN POLAND

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):44-66
 
RESEARCH PAPER
 

ENERGY COSTS IN THE POLISH AGRICULTURE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):82-98
 
RESEARCH PAPER
 

ECONOMIC IMPACT OF INTEGRATION IN THE FOOD SUPPLY CHAIN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):99-111
 
RESEARCH PAPER
 

REGIONALNA KONWERGENCJA INNOWACYJNOŚCI PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):124-137
 
RESEARCH PAPER
 

ROZWÓJ AGROBIZNESU NA RYNKACH UNIJNYM I GLOBALNYM W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):138-142
 
RESEARCH PAPER
 

METODY WYCENY DÓBR NIERYNKOWYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):143-150
 
RESEARCH PAPER
 

STANDARD OUTPUT IN THE CONTEXT OF COMMUNITY TYPOLOGY FOR AGRICULTURAL HOLDINGS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):151-160
 
Journals System - logo
Scroll to top