Archive
3/2013 vol. 336
 
 
RESEARCH PAPER

MERGERS AND ACQUISITIONS IN THE WORLD AGRO-FOOD SECTOR AND FLUCTUATIONS IN ECONOMIC ACTIVITY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):3–24
 
RESEARCH PAPER

SUBSIDIES VS. ECONOMIC AND FINANCIAL EFFECTIVENESS OF FARMS BELONGING TO NATURAL PERSONS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):25–43
 
RESEARCH PAPER

FACTORS AFFECTING CHANGES IN THE PRICES AND FARMERS’ INCOMES IN PIG MARKET IN POLAND

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):44–66
 
RESEARCH PAPER

ENERGY COSTS IN THE POLISH AGRICULTURE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):82–98
 
RESEARCH PAPER

ECONOMIC IMPACT OF INTEGRATION IN THE FOOD SUPPLY CHAIN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):99–111
 
RESEARCH PAPER

REGIONALNA KONWERGENCJA INNOWACYJNOŚCI PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):124–137
 
RESEARCH PAPER

ROZWÓJ AGROBIZNESU NA RYNKACH UNIJNYM I GLOBALNYM W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):138–142
 
RESEARCH PAPER

METODY WYCENY DÓBR NIERYNKOWYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):143–150
 
RESEARCH PAPER

STANDARD OUTPUT IN THE CONTEXT OF COMMUNITY TYPOLOGY FOR AGRICULTURAL HOLDINGS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):151–160