RESEARCH PAPER
METODY WYCENY DÓBR NIERYNKOWYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Acceptance date: 2013-09-15
Publication date: 2013-09-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):143–150