RESEARCH PAPER
METODY WYCENY DÓBR NIERYNKOWYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Acceptance date: 2013-09-15
 
 
Publication date: 2013-09-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):143-150
 
Journals System - logo
Scroll to top