RESEARCH PAPER
ROZWÓJ AGROBIZNESU NA RYNKACH UNIJNYM I GLOBALNYM W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
 
 
Acceptance date: 2013-09-15
 
 
Publication date: 2013-09-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):138–142