RESEARCH PAPER
REGIONALNA KONWERGENCJA INNOWACYJNOŚCI PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn
 
 
Acceptance date: 2013-09-15
 
 
Publication date: 2013-09-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):124–137