RESEARCH PAPER
STRUKTURA WYDATKÓW I POZIOM KONSUMPCJI WYBRANYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE I W NIEMCZECH
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
Acceptance date: 2013-09-15
Publication date: 2013-09-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):112–123