RESEARCH PAPER
STRUKTURA WYDATKÓW I POZIOM KONSUMPCJI WYBRANYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE I W NIEMCZECH
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 
 
Acceptance date: 2013-09-15
 
 
Publication date: 2013-09-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):112-123
 
Journals System - logo
Scroll to top