Archive

4/2013 vol. 337
 
 
RESEARCH PAPER
 

THE IMPACT OF AGRICULTURAL POLICY ON STRUCTURAL CHANGES IN AGRICULTURE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):3-19
 
RESEARCH PAPER
 

Monetary policy versus credits to agriculture

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):20-40
 
RESEARCH PAPER
 

The level and parity of dairy farms incomes in dependence on different scale of production

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):60-73
 
RESEARCH PAPER
 

Ceny nawozów mineralnych w Polsce i ich powiązanie z rynkami międzynarodowymi

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):74-86
 
RESEARCH PAPER
 

Produkcja warzyw w systemie ekologicznym i konwencjonalnym

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):87-99
 
RESEARCH PAPER
 

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE KREDYTÓW KLĘSKOWYCH W POLSCE W LATACH 2007-2012

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):100-112
 
RESEARCH PAPER
 

KRYTERIA WYBORU PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH PRZEZ MŁODYCH KONSUMENTÓW Z POLSKI, CZECH I SŁOWACJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):113-121
 
RESEARCH PAPER
 

Uwarunkowania wdrażania systemów zarządzania jakością żywności u dostawców sieci handlowych w Polsce

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):122-132
 
Journals System - logo
Scroll to top