RESEARCH PAPER
Ceny nawozów mineralnych w Polsce i ich powiązanie z rynkami międzynarodowymi
 
More details
Hide details
1
Politechnika Koszalińska
2
Instytut Ekonomiki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej - PIB
Publish date: 2013-12-15
Acceptance date: 2013-12-15
 
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2013;337(4):74–86
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600