RESEARCH PAPER
Ceny nawozów mineralnych w Polsce i ich powiązanie z rynkami międzynarodowymi
 
More details
Hide details
1
Politechnika Koszalińska
2
Instytut Ekonomiki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej - PIB
Acceptance date: 2013-12-15
Publication date: 2013-12-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):74–86