RESEARCH PAPER
Produkcja warzyw w systemie ekologicznym i konwencjonalnym
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej - PIB
 
 
Acceptance date: 2013-12-15
 
 
Publication date: 2013-12-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):87-99
 
Journals System - logo
Scroll to top