RESEARCH PAPER
Produkcja warzyw w systemie ekologicznym i konwencjonalnym
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej - PIB
Acceptance date: 2013-12-15
Publication date: 2013-12-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):87–99