RESEARCH PAPER
Uwarunkowania wdrażania systemów zarządzania jakością żywności u dostawców sieci handlowych w Polsce
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej Lublin
Acceptance date: 2013-12-15
Publication date: 2013-12-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):122–132