RESEARCH PAPER
PRÓBA OSZACOWANIA STOPNIA ZASPOKOJENIA POTRZEB ŻYWNOŚCIOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE
 
 
More details
Hide details
1
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Acceptance date: 2013-06-18
Publication date: 2013-06-18
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):85–102