RESEARCH PAPER
PRÓBA OSZACOWANIA STOPNIA ZASPOKOJENIA POTRZEB ŻYWNOŚCIOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE
 
 
More details
Hide details
1
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 
 
Acceptance date: 2013-06-18
 
 
Publication date: 2013-06-18
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):85-102
 
Journals System - logo
Scroll to top