RESEARCH PAPER
PRÓBA OSZACOWANIA STOPNIA ZASPOKOJENIA POTRZEB ŻYWNOŚCIOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE
 
More details
Hide details
1
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Publication date: 2013-06-18
Acceptance date: 2013-06-18
 
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2013;335(2):85–102
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600