RESEARCH PAPER
KOSZTY JEDNOSTKOWE I DOCHODY WYBRANYCH PRODUKTÓW W 2011 ROKU - WYNIKI BADAŃ W SYSTEMIE AGROKOSZTY
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB Warszawa
Acceptance date: 2013-06-18
Publication date: 2013-06-18
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):124–143