Autor Adam Kagan
 
PRACA ORYGINALNA
 

INNOVATIONS ON THE POLISH FARMS, THEIR SCOPE OF IMPLEMENTATION AND SIGNIFICANCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341 (Suplement)(4):82–104
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY OBIEKTYWIZACJI KRYTERIÓW DYSTRYBUCJI DOPŁAT BEZPOŚREDNICH W UE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):3–21
 
PRACA ORYGINALNA
 

INNOWACJE W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH, ZAKRES ICH WDRAŻANIA I ZNACZENIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;332(3):3–27
 
PRACA ORYGINALNA
 

POMNAŻANIE WARTOŚCI WŁAŚCICIELSKIEJ JAKO FUNKCJA CELU WIELKOOBSZAROWYCH PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;331(2):49–66
 
PRACA ORYGINALNA
 

ODDZIAŁYWANIE ROLNICTWA NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;328(3):99–115